previous home next


Tycka, tänka, troTycka, tänka, tro

The English verb think corresponds to three swedish verbs: tro, tycka och tänka, a fact likely to cause confusion for non-native speakers.

NOTE: Tycka om in the above case is pronounced without emphasis on the preposition. Tycka om means like. Jag tycker om pannkakor - I like pancakes.


Choose the right translation

 1. Lisa thinks of all the homeless people in the world.

  Lisa tror tycker tänker (1) på alla hemlösa människor i världen.

 2. John thinks Arsenal will win the cup.

  John tror tycker tänker (2) att Arsenal kommer att vinna cupen.

 3. Lisa thinks unemployment rates will rise.

  Lisa tror tycker tänker (3) att arbetslöshetssiffrorna kommer att stiga.

 4. John thinks Arsenal should win, at least.

  John tror tycker tänker (4) tycker att Arsenal borde vinna åtminstone.

 5. Lisa thinks about the greenhouse effect

  Lisa tror tycker tänker (5) på växthuseffekten.

 6. John thinks Spice Girls look worse than they sing

  John tror tycker tänker (6) att Spice Girls ser värre ut än de sjunger.

 7. Lisa says nothing. She is just thinking aloud

  Lisa säger ingenting. Hon bara tror tycker tänker (7) högt.

 8. John thinks Norway is a member of the European Union

  John tror tycker tänker (8) att Norge är medlem i Europeiska Unionen.


Exercise

Fill in the right translations of think in the gaps.

You have correct answers of eight.
Sajtkarta
Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !
Klicka på bannern här för att gå till huvudsidan om bredband, ADSL och internetleverantörer.