previous home next


Regular verbs in past tense

Introduction


This lesson will teach you how to form the past tense form of swedish
verbs. The lesson conatains the following:

Theoretical introduction


Swedish regular verbs are quite easy to write in past tense.
The regular verbs can be inflected in two ways by either adding -de or -te to the verb stem.
To find the stem of the verb you look at the infinite form of the verb.
The stem of the verb att hoppa (to jump) is hopp-.

The suffix -te is used if the stem of the verb ends with a
unvoiced consonant. Examples of unvoiced consonants are: p,t,k,s

Examples:

swedish verb form english verb form verb stem past tense
att köpa to buy köp- köpte
att klippa to cut klipp- klippte
att röka to smoke rök- rökte


The suffix -de is used if the verb stem ends with voiced sound.

Examples:

swedish verb form english verb form verb stem past tense
att hoppa to jump hoppa- hoppade
att hitta to find hitta- hittade
att skicka to send skicka- skickade


A short swedish text


This is a quite short and easy swedish text. Read it carefully and
consult the
wordlist if there is anything you do not understand.

Hint: All words in bold style are regular verbs in past tense

Henrik cyklade till Tomas klockan sex.
Tomas tuggade på ett äpple och verkade glad.
Sedan kom Ulrika och Andreas.
Pelle klippte och klistrade stjärnor.
Alla som kände Tomas hade något med sig att dricka.
Fredrik blandade saft.
Ulrika och Andreas berättade roliga historier och alla skrattade hjärtligt.
Fredrik spillde saft på Tomas fina matta.
Sedan åkte alla till ett annat kalas.
Där väntade andra glada personer.
Sedan dansade och hoppade alla tillsammans.


Gap exercises


In this exercise you are suppose to fill in the correct word in the gap
Notice that both the verb and the form of it have to be right.

See the theory section or help page for help if you have problems answering the questions
  1. Tomas (told) (1) en historia för Henrik.
  2. Igår (went) (2) Fredrik till Stockholm
  3. Tomas och Henrik (biked) (3) till Stockholm
  4. Ulrika och Andreas (dansed) (4) hela natten
  5. Per (waited) (5) på bussen i en timme.


Multiple choice questions


The past tense of blanda:
blandat blande blandade (1)

The past tense of känna:
kände känte kännade (2)

The past tense of åka:
åkte åkade åkde (3)
Sajtkarta
Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !
Klicka på bannern här för att gå till huvudsidan om bredband, ADSL och internetleverantörer.