previous home next


Swedish prepositions - i ,på ,till

Introduction

This lesson will deal with the swedish prepositions i, på and till.
These are the most frequently used prepositions in Swedish.
The three pepositions are shortly presented in the grammar overview
below. We hope that this lesson will be at any use to people learning
Swedish on a basic level.

Instructions

Start with reading the grammar overview below, then proceed to the first text.
Read the text and do the exercises attached to the text. Go on by reading the second text
and do the following exercise.
Good Luck!


Grammar overview

The prepositions often have several meanings, used in different situations.

- The preposition 'i' is often translated with 'in'. It is mainly used to express
existence and indicates that something is situated within something else,
eg 'Lotta is in the house' = 'Lotta är i huset'. Another usage of the preposition
'i' is in the sentence 'Lotta reads in the book' = 'Lotta läser i boken'.

- The preposition 'på' also expresses existence, but indicates that something
is situated on top of something else, eg 'Lotta sits on the table' =
'Lotta sitter på bordet'.

- The preposition 'till' expresses direction to something, 'Lotta åker till
Stockholm' = 'Lotta goes to Stockholm'. The preposition also can be said to
answer the question 'where to?'. 'Till' sometimes expresses a possessive
relation, eg 'Dörren till kupén' actually means 'The door of the compartment'.


Text 1: I skogen

Lotta går i skogen och lyssnar på fåglarna.
Hon trampar på en liten sten.
Lotta tittar på stenen och ser att det är ett fågelägg.
- Det här ägget ska ligga i ett fågelbo, tänker Lotta.
Lotta klättrar upp i trädet och lägger ägget i boet.
Lotta är mycket nöjd med sin dag i skogen.


Difficult words

en skog = a forrest
lyssna = listen
en fågel = a bird
fåglar = birds
trampa = step
en sten = a stone
ett fågelägg = a bird's egg
ett fågelbo = a bird's nest
nöjd = satisfied


Gap questions

  1. Var går Lotta? Hon går (1) skogen.
  2. Vad gör Lotta? Hon lyssnar (2) fåglarna och trampar (3) en liten sten.
  3. Var ska fågelägget ligga? Det ska ligga (4) fågelboet.
  4. Vad gör Lotta sedan med ägget? Hon lägger ägget (5) fågelboet.


Text 2: På tåget

Lotta bor i Uppsala. Idag ska hon åka tåg till Stockholm.
Hon går till biljettluckan och köper en biljett,
sedan stiger hon på tåget.
Lotta sätter sig på sin plats och tittar på konduktören
som står i dörren till hennes kupé. Lotta visar sin biljett.
Lotta går till restaurangvagnen. Hon sätter sig och läser i menyn.
Lotta är hungrig och beställer en hamburgare.
- Det är roligt att åka tåg, tycker Lotta!


Difficult words

ett tåg = a train
en biljettlucka = booking office
en biljett = a ticket
stiga på = get on
en plats = a seat
en konduktör = a ticket collector
en kupé = a compartment
en restaurangvagn = a dining-car
hungrig = hungry
beställa = order


Multiple choice questions

Var bor Lotta?
(1) (a) till Uppsala, (b) på Uppsala, (c) i Uppsala,

Vart ska Lotta åka?
(2) (a) till Stockholm, (b) på Stockholm, (c) i Stockholm,

Vart går Lotta för att köpa en biljett?
(3) (a) på biljettluckan, (b) till biljettluckan, (c) i biljettluckan,

Lotta stiger
(4) (a) på tåget , (b) till tåget, (c) i tåget,

Vart sätter sig Lotta?
(5) (a) på sin plats , (b) till sin plats, (c) i sin plats,

Var står konduktören?
(6) (a) på dörren , (b) till dörren, (c) i dörren,
Sajtkarta
Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !
Klicka på bannern här för att gå till huvudsidan om bredband, ADSL och internetleverantörer.