Exercise: The numbers from 1 to 10


***

Please write the swedish words for these numbers.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10 • Sajtkarta
  Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !
  Klicka på bannern här för att gå till huvudsidan om bredband, ADSL och internetleverantörer.