Kommentarer till HSB:s frågor och svar om Bo-Lina


Frågor och Svar.


Fråga: Vad händer med nuvarande e-post adresser?

Svar:
Nuvarande e-post adresser kommer att finnas kvar i framtida Bo-Lina.

Detta innebär vad jag förstår att HSB Bo-Lina fortfarande kommer att sitta med samma odugliga webb-baserade e-postsystem (utan POP3 och IMAP).
Men blir det några förbättringar;
- mer e-post utrymme?
- möjlighet att välja bort e-post för att få billigare pris?
- spamskydd?
- virusskydd?
- etc.


Fråga: Vad händer med våra hemsidor som ligger på Bo-Lina?

Svar:
Dessa kommer att flyttas till ny webbserver och ni kommer att bli tilldelade nytt login samt lösen.

Detta innebär alltså att inga förbättringar kommer att ske här heller. Medlemmarna kommer t.ex. fortfarande att bara få ett webbutrymme, det kommer bara att vara på futtiga 10 MB, och det blir inte ens möjligt att välja bort detta för att därmed få en billigare uppkoppling.Fråga: När kommer flera leverantörer att kopplas in?

Svar:
Nätet kommer att bli operatörsneutralt början av 2007.

Buden HSB/Telia gett här är;
- någon gång under 2007,
- efter 2007, och nu
- i början av 2007.
Och fortfarande vill HSB inte uppge vad deras definition är av "operatörsneutralt", dvs vad innebär det i praktiken?
Fråga: Vilka leverantörer kommer att kopplas in?

Svar:
Alla leverantörer är välkomna förutsatt att de uppnår de krav som ställs från HSB Malmö.

Ja! Och det är just detta som är kärnfrågan här. VILKA KRAV STÄLLER HSB MALMÖ ??? Blir det krav som alla är till Telias fördel?Fråga: Vilka olika hastigheter på Internet abonemang kommer att finnas tillgängligt när nätet är operatörsneutralt?

Svar:
Det är upp till varje operatör att själv paketera sina tjänster mot slutkund.

Under vilka förutsättningar och under vilka krav från HSB Malmö? Kommer HSB Malmö att ta ut några avgifter från dessa operatörer, och i så fall hur mycket?
("abonemang" stavas normalt som: abonnemang)
Fråga: Vad kostar det föreningen att uppgradera till nya Bo-Lina?

Svar:
Föreningen får inga kostnader för denna uppgradering.

Det är inte frågan om någon "uppgradering", men det är ju trevligt att HSB Malmö nu informerar om att de gör det självklara och inte tar ut några kostnader för föreningar som går in i ett nytt - långt, långt, långt - 7-års avtal med HSB/Telia.Fråga: Vad kostar det nya nätet abbonenterna när vi uppgraderar till nya Bo-Lina?

Svar:
Slutkunderna får ingen ökad kostnad för denna uppgradering .

För slutkunderna är det verkligen inte tal om någon "uppgradering" (i alla fall inte för så gott som alla slutkunder), men det viktiga här är att det INTE blir någon MINSKAD KOSTNAD heller (förutom för den som skulle välja ett så vansinnigt alternativ som 250 kbit/s till ockerpris), trots den allmänna prissänkningen på marknaden.Fråga: När kan man teckna avtal för dessa nya tjänster?

Svar:
Under Oktober 2005 kommer utskick att ske för tecknande av de nya tjänsterna. Fram till dess kommer standardtjänsten att erbjudas..

Med "man" menar HSB troligen slutkunden
Vad gäller föreningarna så vill HSB att de ska låsa upp sig långt tidigare.
Med de "nya tjänsterna" avser HSB endast de två (tre) kompletterande hastighetsalternativen till sanslösa ockerpriser.
Fråga: Om vår styrelse väljer att inte fortsätta med Bo-Lina vad händer då?

Svar:
Då kommer ni att under Oktober månad bli av mer er Bo-Lina anslutning

... och slutkunden kan då i stället köra med ett billigare och bättre abonnemang från en annan leverantör som föreningen i stället tecknat avtal med.Fråga: Vem tecknar vi som medlem avtal med?

Svar:
Fram till år 2007 är Telia avtalspart, när nätet blir operatörsneutralt väljer ni själva vilken leverantör ni vill använda.


Varför vill HSB/Telia då inte uppge hur lång bindningstid det ska vara med Telia?
När och OM nätet blir operatörsneutralt, så väljer slutkunden inte alls fritt vilken leverantör som slutkunden vill använda, utan slutkunden väljer mellan de operatörer som ev. går in i detta nät efter tillåtelse från HSB/Telia, och mellan de alternativ som dessa operatörer då erbjuder (med de ev. begränsningar som HSB/Telia satt upp).
Fråga: Vad händer med vårt nuvarande abonnemang?

Svar:
Efter uppgraderingen övergår detta automatiskt till Standardpaketet som tillhandahålls framöver, detta paketet ger automatiskt mer kapacitet och bättre kvalité för samma pris.

LÖGN!!! Enligt HSB:s/Telias egen information är det fortfarande 10 Mbit.
- På vilket sätt är 10 Mbit/s bättre kapacitet jämfört med 10 Mbit/s?
- På vilket sätt blir det bättre kvalitet? Kommer det att t.ex. bli mindre "packet loss" jämfört med idag?
Fråga: Vad händer med ADSL föreningarna?

Svar:
ADSL föreningarna kommer att finnas kvar i nya Bo-Lina precis som i nuläget men med undantag för vissa tjänster som kräver kapacitet över vad ADSL kan leverera.

Vad som händer med ADSL-föreningarna är att de nu kan passa på att lämna HSB Bo-Lina, om de så önskar, och teckna avtal med någon av alla de leverantörer som är billigare och bättre än HSB Bo-Lina.
"Vissa"? HSB vill inte nämna vilka tjänster de tänker på som inte kan levereras till föreningar med ADSL-uppkoppling.Fråga: Finns det något uppgraderingspaket för ADSL föreningarna?

Svar:
Alternativet är att dra ut fiber precis som gjorts i höghusen, om detta är intressant kan offert lämnas till BRF från HSB Malmö.

Som föregående svar. Föreningen kan uppgradera till annan billigare och bättre leverantör, och ska därför skicka ut en offertförfrågan till ett antal olika leverantörer (där i och för sig HSB Malmö kan vara en av dessa).


Fråga: Varför kan jag inte välja operatör direkt efter installation/uppgradering?

Svar:
Så fort nätet är installerat, uppgraderat, förberett för leverantörsoberoende tjänster samt att dessa är upphandlande så kan du direkt välja operatör. Enligt tidsplan början på 2007.

OBS! SVARET ÄR INTE SVAR PÅ FRÅGAN !!!
HSB/Telia har ju redan skrivit att de tecknat avtal med varandra. Om Telia är den som helt sköter denna bit, vad är det då som återstår att "upphandla"? Varför ska det ta 2½ år att få igång något som skulle kunna fungera i princip strax efter start i oktober 2005?
Fråga: Hur går uppgraderingen tillväga? Vad behöver göras i våra fastigheter?

Svar:
Styrelsen i föreningen kommer att kontaktas då Telia behöver tillträde till de utrymmen utrustning skall bytas, ingen installation behövs i lägenheter. Endast rum där Bo-Lina utrustning står idag.

Ok... men är det inte Telias utrustning?
"tillträde till de utrymmen utrustning skall bytas"?
Fråga: Vad händer när uppgraderingen är klar?

Svar:
Efter att föreningen uppgraderats kopplas föreningen in i nya Bo-Lina. De som har Internet abonnemang redan kommer kopplas över till 10Mbit Standard med oförändrat pris och inga tillkommande kostnader. När föreningen är klar för val av ytterliggare tjänster kommer medlemmarna att få ut information.

Svaret på frågan skulle enklast kunna besvaras med;
"Ingenting som slutkunden märker".
Fråga: Vad kostar det nya abbonenterna när vi uppgraderar till nya Bo-Lina?

Svar:
Slutkunderna för ingen ökad kostnad för denna uppgradering.

Hmmm...
- "Vad kostar det nya abbonenterna..."?
- "Slutkunderna för ingen... "?
Jag tycker jag känner igen detta... har det inte redan nämnts några gånger tidigare här att priset blir oförändrat (FORTFARANDE ÄR DET INGEN "UPPGRADERING")?Fråga: Kommer spel servrarna att finnas kvar?

Svar:
HSB Malmö har för avsikt att behålla dessa tjänster.

Ok, men inga garantier lämnas för detta?
Och det blir ingen förbättring av dessa spelservrar jämfört med idag?
Fråga: Är 10Mbit standard tjänst full duplex?

Svar:
Den nya 10Mbit Standardtjänsten kommer att levereras i 10Mbit full duplex, dvs. med kapacitet på 10Mbit uppströms och nedströms.


Ja, tack och lov att det i alla fall är så. Det hade ju inte varit kul att byta från LAN till någon xDSL-variant. Hoppas att de övriga hastighetsalternativen också är full duplex.