Bredbandsutveckling i procent

            8/11      11/11      20/11      27/11      30/11      3/12      9/12      15/12      23/12      12/1      7/2            

Tid


Tabellen sträcker sig från den 8/11 2004 till den 7/2 2005, och baseras på de svar som givits av de som besökt min bredbandssajt. Tillräckligt många hade inte svarat på enkätfrågan innan den 20/11 2004 för att det skulle vara tillräckligt stor säkerhet i resultatet (så utgå från den 20/11 som startdatum).
Det är svårt att säga om man kan dra några exakta slutsatser, av den enkla anledningen att antalet svar bara byggts på, och att det alltså inte gjorts nya undersökningar under olika perioder. Men eftersom jag inte besitter några resurser för att göra dylika stora marknadsundersökningar så får det bli så här. Trots alla brister i denna typ av undersökning så kanske man kan skönja någon trend i alla fall?
Utifrån de svar som getts kan bl.a. följande noteras.

Den vanligaste uppkopplingen har hela tiden varit 8 Mbit/s. Kurvan har börjat på 25 % och sedan har det varit en svacka, men efter tre månader är procentandelen för 8 Mbit/s ADSL tillbaka på 25 % igen.
Den branta stigningen sedan julen 2004, ser ut att delvis kunna vara på bekostnad av ADSL 1-3 Mbit/s (många kanske bytt upp sig från ADSL 1 Mbps till ADSL 8 Mbps).

Den näst vanligaste bredbandsuppkopplingen har hela tiden varit ADSL under 1 Mbit/s (den klart övervägande delen av dessa har troligen varit ADSL 0,5 Mbit/s). Denna typ av uppkoppling har dock minskat någon % till 17 %.

De två typer av uppkopplingar som följer sedan är ADSL 1-3 Mbit/s och äkta bredband på 10 Mbit/s. Det har gått lite upp och ner här för dessa alternativ, men det tycks som om ADSL 1-3 Mbit/s är det som minskat kraftigast av alla uppkopplingsalternativ. Till endast 9 %.
10 Mbit/s har också minskat, men bara med 2 % (från 13 % till 11 %). Det beror nog inte på att färre fått denna typ av uppkoppling, utan bör bero på att antalet av andra uppkopplingar ökat mer.

Därefter följer telefonmodem, här tycks användandet av telefonmodem stagnerat (på 7 %), samt xDSL på över 8 Mbit/s. DSL-uppkopplingar över 8 Mbit/s har ökat, men ganska marginellt, och ligger idag på 8 %.

Efter detta kommer kabel under 1 Mbit/s. Precis som med ADSL 1-3 Mbit/s har denna kategori minskat, om än inte lika kraftigt. Den 7/2 2005 är bara 3 % uppkopplade via kabel under 1 Mbit/s).

3 % eller under

De uppkopplingar som kommer sedan är bl.a. kabel på minst 8 Mbit/s, som har ökat till 3 % samt kabel 1-3 Mbit/s, som också ökat till 3 %.

Radio/trådlöst (under 1 Mbit/s) verkar ha stagnerat på en nivå av 3 %.

ADSL-uppkoppling med en hastighet av 4-7 Mbit/s har stagnerat, och t.o.m. minskat något. Det är nu bara 2 % som har denna typ av uppkoppling.

Sist kommer de som ej är uppkopplade hemma och ISDN-uppkoppling som tycks ha stagnerat på samma nivå (de har i alla fall inte ökat). Det är bara 2 % som idag har ISDN, och endast 1 % av de som svarat är inte uppkopplade hemma.

Hoppas många fler fortsätter att svara på webbfrågan, så kanske vi får en tydligare trend (vi kan nog redan nu utgå från att allt fler skaffar sig högre hastigheter... speciellt om priserna fortsätter att minska).

Bredbandsmätare
Vilken typ av bredband har du hemma?

100 Mbit/s eller mer
10 Mbit/s i båda riktningar (äkta bredband)
VDSL eller xDSL på över 8 Mbit/s
ADSL 8 Mbit/s
ADSL 4 - 7 Mbit/s
ADSL 1 - 3 Mbit/s
ADSL under 1 Mbit/s
Kabel minst 8 Mbit/s
Kabel 4 - 7 Mbit/s
Kabel 1 - 3 Mbit/s
Kabel under 1 Mbit/s
Radio/trådlöst minst 8 Mbit/s
Radio/trådlöst 4 - 7 Mbit/s
Radio/trådlöst 1 - 3 Mbit/s
Radio/trådlöst under 1 Mbit/s
ISDN
Satellit
Telefonmodem (ej xDSL)
Ej uppkopplad hemma
Vet ej

Not. Inget alternativ för "äkta bredband" på under 10 Mbps (t.ex. 4 Mbps, full duplex) finns med ovan, så om du skulle råka ha ett dylikt alternativ kan du inte svara på enkäten.


Sajtkarta
Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !
Klicka på bannern här för att gå till huvudsidan om bredband, ADSL och internetleverantörer.