Vad är din IQ?
21.  Tio människor kan måla 60 hus på 120 dagar. Alltså kan fem människor måla 30 hus på:
     15 dgr
     30 dgr
     60 dgr
     120 dgr
 
22.  Den rena och enkla sanningen är sällan ren och aldrig ________.
     Fullständig
     Korrekt
     Komplex
     Enkel
     Vis
 
23.  Vilket nummer kommer efter följande; 64, 16, 4, 1, ¼?
     1/16
     1/12
     1/8
     1/2
     1
 
24.  Vilket nummer är hälften av en fjärdedel av en tiondel av 800?
     2
     5
     8
     10
     40
 
25.  En cyniker är någon som vet priset på allt, och ________ på/av ingenting.
     känslan
     värdet
     meningen
     färgen
     kvaliteten
 
26.  Två bilar startar från samma utgångspunkt på en rak motorväg, i motsatt riktning till varandra. Bägge bilarna kör 6 km, svänger sedan vänster och kör ytterligare 8 km. Hur långt från varandra är de två bilarna?
     2 km
     11 km
     14 km
     20 km
     26 km
 
27.  Vilken av följande fem saker är minst lik de övriga fyra?
     Kokosnöt
     Druva
     Banan
     Äpple
     Päron
 
28.  Sann kunskap består av att känna till att du vet ___________.
     Allting
     Ingenting
     Sanningen
     Vädret
     Meningen med livet
 
29. 
1 är för 2 vad 3 är för
     a
     b
     c
     d
 
30.  Vilken av följande tre figurer är minst lik de övriga fyra?

     a

     b

     c

     d

     e

 
31.  31

För bildsekvensen ovan hitta den bild av nedanstående sex som logiskt följer.

     a

     b

     c

     d

     e

     f

 
32.  35

För ovanstående bildsekvens, hitta den bild av nedanstående fyra bilder som logiskt följer.

     a

     b

     c

    

    

 
33.  36

Fyll i den tomma boxen ovan med korrekt bild av nedanstående.
     a
     b
     c
    
 
34.  37

Fyll i den vita boxen ovan med korrekt bild av nedanstående.
     a
     b
     c
     d
 
35. 
1 är för 2 vad 3 är för
     a
     b
     c
     d
     e
 
36. 
1 är för 2 vad 3 är för
     a
     b
     c
     d
     e
 
37.  Vilken design ingår inte i denna grupp?
     a
     b
     c
     d
     e
 
38.  Det är lättare att _______________ än att ge en hjälpande hand.
     Hissa en flagga
     Skrika en förolämpning
     Ligga ner
     Peka finger
     Sjunga lov
 
39.  Visdom är att veta vad som ska göras; __________ är att göra det.
     Dygd
     Lycka
     Glädje
     Sundhet
     Nostalgi
 
40.  Vilket ord passar bäst in i analogin: Vatten är för glas vad bokstäver är för...
     brev
     frimärke
     penna
     kuvert
     böcker
 
sidor kvar: 0  Visste du...?
Din hjärna är mer aktiv när du sover än när du tittar på TV.
 
 Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !
Klicka på bannern här för att gå till huvudsidan om bredband och internetleverantörer.