Vad är din IQ?

Detta IQ test är mycket noggrannt och vetenskapligt utfört. Används av företag, skolor och certifierade professionella.
OBS! Jag har ännu inte färdigställt detta så att du kan se svaren när du är färdig. Men gör gärna testet ändå för det är ganska kul!
1.  Vilka av följande fem alternativ stämmer bäst överens? LIVED är för DEVIL vad 6323 är för:
     2336
     6232
     3236
     3326
     6332
 
2.  Vilket av följande fem alternativ är minst som de fyra övriga?
     Mulåsna
     Känguru
     Ko
     Hjort
     Åsna
 
3.  Vilket nummer följer dessa; 144, 121, 100, 81, 64 ?
     17
     19
     36
     49
     50
 
4.  Även den mest ___________ ros har taggar.
     fula
     vissna
     ensamma
     ohälsosamma
     frestande
 
5.  HAND är för handske vad HUVUD är för;
     hår
     hatt
     nacke
     öronring
     hårnål
 
6. 
1 är för 2 vad 3 är för
     a
     b
     c
     d
     e
 
7.  Larry gillar 400, men inte 300; han gillar 100, men inte 99; han gillar 2500, men inte 2400. Vad gillar Larry?
     900
     1000
     1100
     1200
 
8.  Ett bedrägligt påstående är:
     Oroande
     Giltigt
     Falskt
     Nödvändigt
 
9.  Om du arrangerar om bokstäverna "ANLDEGN" får du namnet på en/ett:
     Ocean
     Land
     Byggnad
     Stad
     Djur
 
10.  NASA fick tre meddelande på ett okänt språk från en avlägsen planet. Vetenskapsmännen studerade meddelandena och fann att "Nector Byldon Slack" betyder "Fara Raket Explosion" och "Edwan Mynor Nector" betyder "Fara Rymdskepp Brinner" och "Byldon Gimilzor Gondor" betyder "Dålig Gas Explosion". Vad betyder "Slack"?
     Fara
     Explosion
     Ingenting
     Raket
     Gas
 
11.  Om vissa wacks är slicks, och vissa slicks är spocks, då är vissa wacks definitivt spocks. Detta påstående är:
     Sant
     Falskt
     Varken sant eller falskt
 
12.  Lina är längre än Katarina, och Eva är kortare än Lina. Vilket av följande påståenden är det mest korrekta?
     Eva är längre än Katarina
     Eva är kortare än Katarina
     Eva är lika lång som Katarina
     Det är omöjligt att veta
 
13.  En pojke är 4 år gammal och hans syster är tre gånger så gammal som han. När pojken är 12 år gammal, hur gammal är hans syster då?
     16
     20
     24
     28
     32
 
14.  Anta att följande två påståenden är sanna; Alla brunhåriga män har bra lokalsinne. Bertil är en brunhårig man. Påståendet att Bertil har bra lokalsinne är:
     Sant
     Falskt
     Omöjligt att avgöra
 
15.  Två flickor fångade 25 grodor. Ingela fångade fyra gånger så många som Yvonne. Hur många grodor fångade Ingela?
     4
     5
     8
     10
     15
 
16.  En bil körde 28 km på 30 minuter. Hur många km per timme körde bilen?
     28
     36
     56
     58
     62
 
17.  Om alla Zaps är Zoodlar, och alla Zoodlar är Zonkers, då är alla Zaps definitivt Zonkers.
Ovanstående mening är logiskt:
     Sann
     Falsk
     Varken sann eller falsk
 
18.  Tina är både den femtionde bästa och den femtionde sämsta eleven på sin skola. Hur många elever går på hennes skola?
     50
     75
     99
     100
     101
 
19.  I en lådbilstävling mellan punkt A och punkt B och tillbaka så kör Anders i genomsnitt 30 km i timmen till punkt B, och 10 km i timmen tillbaka till punkt A. Martin kör i snitt 20 km i timmen i båda riktningarna. Vem, av Anders och Martin, gick först i mål?
     Anders
     Martin
     Oavgjort
     Ingen av dem
     Omöjligt att avgöra
 

20.  Dumdristig är motsatsen till:
     Sund
     Djup
     Skicklig
     Ledsen
     Glad
 
pages left: 1


  Visste du...?
I forntidens Egypten trodde man att hjärtat var centrum för intelligens och känslor. De ansåg inte hjärnan var mer viktig än att man vid mumifiering helt tog bort hjärnan från kroppen.
 
 

| Add to Favorites  ©2003  

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !
Klicka på bannern här för att gå till huvudsidan om bredband och internetleverantörer.