FILTER SÄLJES

i sina förpackningar

01. Hama Nan (Close-Up) 72mm +3 M72 (XXII) - förstoring

02. Hoya 72mm PL-CIR (Pris på Scandinavian P., 72 mm = 595 kr)
PL Circular Eliminates reflections from surfaces such as water/windows etc. With circular light rays.
03. Hoya 72mm, Skylight, Japan (Pris på Scandinavian P. för Skylight 72mm = 295 kr och 336 kr på cyberphoto). Utgångspris = 150 kr.
Reduces excessive bluishness that occurs in outdoor colour photography.

04. Prisma 72mm FL-D, Japan. Utgångspris 170 kr.
FL-DAY is used to correct the greenish tone that appears when daylight type films are used under fluorescent lighting. FL-Day is used with daylight fluorescent lights.

05. B+W 72E KR12 2x, röd, näststarkast (Pris på Scandinavian P. för KR12 (85), men bara 58 mm = 239 kr)
B+W KR-12 (85), UV-filter;
Vid användandet av det bruntonade KR-12 med film för konstljus (tungsten), kan fotografering ske i dagsljus eller med blixt.
KR-12 eliminerar det blåstick som annars uppkommer. Som tillägg bör nämnas att många färgfilmer ger brillianta färgtoner när de används med KR-12. Filterfaktorn är 2. Färgtemperaturen korrigeras från 5500K-3400K.

06. B+W 72E KR 6, 1.4x, röd, mellanstark(Pris på Scandinavian P. för KR6 (81EF), 72 mm = 425 kr)
B+W KR-6 (81 EF), UV-filter: Dagsljus med mycket hög andel blått (mitt på dagen i bergstrakter under sommarmånaderna) neutraliseras med hjälp av KR-6. Det blockerar inte bara UV-strålning utan penetrerar också lätt dimma. Filterfaktorn är 1,4. Färgtemperaturen korrigeras från 3900K-3200K.
07. B+W 72E KR 3, 1.2x, röd, nästsvagast (Pris på Scandinavian P. för KR3 (81C), 72 mm = 425 kr). 2 st. Utgångspris 300 kr/st.
B+W KR-3 (81 C, UV-filter):
Light balancing filters used to decrease colour temperature slightly for a warmer tone.
Detta filter rekommenderas för fotografering i dagsljus, speciellt under vår- och sommarmånaderna med molnfria dagar och klar luft. Det eliminerar den kraftiga blåton och dis som uppkommer vid denna nivå av ultraviollett ljus. Dessutom reduceras oönskad blåton i skuggpartier vi mulet väder. Filterfaktorn är 1,2. Färgtemperaturen korrigeras från 3600K-3200K.

08. 72E KB 1.5, blå, svagast
B+W KB-1,5 (82 A), Blåfilter (för färgfilm)
Detta ljusblåfilter förhindrar det rödstick av det slag, som kan förekomma när solen står lågt på morgonen eller kvällen. Det kan också användas som ett färgbalansfilter. Filterfaktor 1,1. Färgtemperaturen korrigeras från 3000K-3200K.

09. B+W 72E KB 3, 1.3x, blå, nästsvagast
B+W KB-3 (82 C), Blåfilter (för färgfilm):
Röda toner, i mitten av färgtemperaturskalan, elimineras med KB-3. Detta filter tar bort den vanligt vis förekommande röd tonen när 500 Watt fotolampor använd tillsammans med tungsten (konstljus) film. Filterfaktor 1,2. Färgtemperaturen korrigeras från 2800K-3200K.

10. B+W 72E KB 6, 1.7x, blå, tredje svagast
B+W KB-6 (80 D) Detta medium blåfilter reducerar den kraftiga röda tendensen i morgon och kvällsljus. Detta filter används främst för att reducera extrema gul, orange och rött i motivet. Filterfaktor 1,5. Färgtemperaturen korrigeras från 4100K-5500K.
Bild1
Filter, 62 mm:
11. Hoya 62mm R(25A), rött (Pris på Scandinavian P. för 25A, 62 mm = 295 kr... 311 kr på cyberphoto)
Red (25A) is ideal for increasing contrast in dramatic cloud effects.
Can also be applied creatively in colour and infrared photography.

12. Hoya 62mm 80B, blått (Pris på cyberphoto = 302 kr)
13. Hoya 62mm G(X1), grönt (Pris på Scandinavian P., med för bara 49mm = 225 kr)
Green (X1) is highly effective for indoor portraits under tungsten lighting. Används oftast vid svartvit fotografering. Grönfiltret är lämpligt vid porträtttagning inomhus i konstljus.
14. Hoya 62mm Y(K2), gulgrönt
Yellow (K2) is useful for creating clear contrast between blue skies and white clouds.
15. Hoya 62mm, A- (81C) (Pris på Scandinavian P, 62 mm = 283 kr)
Light balancing filters used to decrease colour temperature slightly for a warmer tone.
16. Hoya PL 62mm
17. Hoya 62mm, NDx4 (Pris på Scandinavian P., 62 mm = 295 kr)
Used to control the amount of light entering the camera lens for following reasons: to adjust film speed, to lower shutter speed, or to decrease depth of field.

18. Prisma 62mm 85A, Japan
19. Prisma 62mm C.S. (Cross), Japan
20. Prisma 62mm FL-D, Japan
FL-DAY is used to correct the greenish tone that appears when daylight type films are used under fluorescent lighting. FL-Day is used with daylight fluorescent lights.

21. B+W 62E 2
22. B+W 62E 3
23. 62E 1x (Pris för B+W 62E KR1.5 = 30 dollar)
24. Prismafilter, special, 62mm

Filter, 58 mm;
25. COZO Mirage 58mm, Japan

26. Hoya 58mm, R(25A), rött (Pris på Scandinavian P., 58mm = 259 kr)
Red (25A) is ideal for increasing contrast in dramatic cloud effects.
Can also be applied creatively in colour and infrared photography.

27. Hoya 58mm, D- (82A), blått (Pris på Scandinavian P, 58 mm = 239 kr)
Light balancing filters to increase colour temperature slightly for a cooler (bluer) tone.
28. Hoya 58mm A- (85) (Pris på Scandinavian P., 58 mm = 233 kr)
Light balancing filters to increase colour temperature slightly for a cooler (bluer) tone.

29. B+W 58ES (Pris för B+W 58ES 81B i betydligt sämre skick = 13 dollar, begagnad)
30. B+W 58ES +3

31. Prisma 58mm P.L, Japan

Filter, 55 mm;
32. Hoya 55mm G(X1), grönt (Pris på Scandinavian P., 55 mm = 255 kr)
Green (X1) is highly effective for indoor portraits under tungsten lighting.
33. Hoya 55mm, 85, gult (Pris på Scandinavian P., 55 mm = 227 kr)
Light balancing filters to increase colour temperature slightly for a cooler (bluer) tone.
34. Hoya 55mm A- (81C). Pris 295 kr för Hoya 81C (Pris på Scandinavian P. = 245 kr).
Light balancing filters used to decrease colour temperature slightly for a warmer tone.
35. Hoya 55mm D- (81A) (Pris på Scandinavian P., 55 mm = 225 kr)
Light balancing filters used to decrease colour temperature slightly for a warmer tone.

36. B+W 55E, KR12, 2x, (Pris på Scandinavian P. för KR12 (85), 55 mm = 219 kr), 2 st.
B+W KR-12 (85), UV-filter: Vid användandet av det bruntonade KR-12 med film för konstljus (tungsten), kan fotografering ske i dagsljus eller med blixt. KR-12 eliminerar det blåstick som annars uppkommer. Som tillägg bör nämnas att många färgfilmer ger brillianta färgtoner när de används med KR-12. Filterfaktorn är 2. Färgtemperaturen korrigeras från 5500K-3400K.

37. Prisma 55mm YA2, orange.
38. Prisma 55mm F-DL. Utgångspris 120 kr.
39. Prisma 55mm 80B, blått.
40. Prisma 55mm Y2, gulgrönt, 2 st.
41. Prisma 55mm, 8X-CROSS
42. Prisma 55mm 1A/+1, (half)

43. UEC 55mm, PL, Japan
44. Proline 55mm, +3
45. Konica 55mm B8, blått, ej i originalförpackning, Japan

Filter 52 mm + 49 mm;
46. Proline 52mm, +3, Japan

47. Prismafilter 49mm Triangle, Japan

Övriga filter;
- S.L.R. filter system (polarizer, soft focus, mist magenta C.S., mist yellow C.S., soft spot, graduate yellow, mist sepia C.S., graduate violet, graduate sepia, mist cyan)
- Cokin Creative Filter System, Cromofilter, 3 st.

Anpassningsringar; 3 st 55->58 samt 1 st. 52 -> 55.

Canon bakre objektivlock.

 Om du är intresserad av att ge ett bud, klicka här för att skicka ett mejl till mig.

Canon EOS-1 kamera och annan kamerautrustning samt tillbehör !!!