Adamo bredband 8 eller 28 Mbit/s Webb:   Bredband2
Idag Bredband2
FÖRDELAR:
 1. Ingen bindningstid mot hög anslutningsavgift
  (samma avgift som UVTC, dock 1 månads längre uppsägningstid för Adamo jämfört med UVTC!)
 2. Bra supporttider - alla dagar 10-21. (bra supporttider är en av de viktigaste parametrarna)
 3. Ett e-postkonto på 50 MB per person i hushållet.
 4. Både spamfilter och virusskydd för e-posten.
 5. OK att ansluta server (med den fasta IP-adress man tilldelats).
 6. "020"-nummer till supporten.
 7. Driftsstatus finns på Adamos webbsajt.
 8. Leveranstiderna tycks vara relativt korta (närmare 2 än 4 veckors leveranstid).
 9. Adamo visar en i denna bransch sällsynt öppenhet och välvilja att svara på alla frågor.
 10. Adamo är först ut i Sverige (september 2004) med 28/1 Mbps ADSL2+ via telejacket (348 kr/mån).
NACKDELAR:
 1. Ingen hemsida ingår eller kan fås.
 2. Dåligt e-poststystem.
 3. E-post kan ej väljas bort för att därmed få reducerad månadsavgift.
 4. Ingen min. hastighet garanteras nedströms/uppströms.
 5. Det ADSL-modem som erbjuds kan endast lånas mot en avgift på 597 kr.
 6. Kan ej få dynamisk IP-adress, eller flera IP-adresser.

Månadsavgift 297 kr/mån.
Startavgift/ansl.avg 497 kr i anslutningsavgift utan ADSL-modem för såväl ADSL som ADSL2+.
.
497 kr + 597 kr, dvs totalt 1.094 kr med lån av ADSL-modem XAVi X8121r.
ADSL-modem XAVi X8121r med tillbehör kan leasas mot en fast avgift på 597 kr.
Att man bara lånar ADSL-modem framgår inte riktigt på Adamos webbsajt.
Om tjänsten ADSL2+ beställs, krävs ett ADSL2+ modem (som följer standarden ITU G.922.5). Detta ingår i installationskostnaden som lån. Märket är Paradyne 6211 (inbyggd router med 4 portar).
Splitterplugg (splitterdosa), 230V strömadapter med elsladd, manual-cd, Adamos installationsmanual, nätverkskabel (ca 50 cm Ethernet-kabel) ingår för ADSL-modem. (mellanpropp för telejacket?)
ADSL modem - rekommendationer Lista finns på Adamos webbsajt.
Om ADSL2+ måste man använda Adamos modem, av märke Paradyne (inbyggd router med 4 portar). Modemet lånas
Frakt (modem) Ingen övrig kostnad (frakt, moms eller något annat) tillkommer för ADSL-modemet.
Faktureringskostnad Fakturering via mail är gratis (standard). Med postad faktura tillkommer 30 kr/faktura.
Så här skriver Adamo på sin webbsajt;
"Fakturering sker kvartalsvis i förskott, eller via autogiro månadsvis i förskott. Bytet från kvartalsfakturering till månadsfakturering sker automatiskt när din blankett är inskickad. Du kommer även få en bekräftelse på autogiromedgivandet från din bank. Fakturorna kommer härefter att skickas via e-post till dig med en tydlig notering på varje faktura att beloppet dras automatiskt via autogiro, fram till dess att den noteringen finns med på fakturna har ditt autogiro inte gått igenom ännu och du måste själv ombesörja betalning av fakturan. "
Fakturering A) Kvartalsvis fakturering i förskott eller månadsvis fakturering (i förskott?) med autogiro.
(detta är svaret jag fick av Adamo vid direkt förfrågan).
B) I avtalet står det; Löpande avgifter kvartalsvis i förskott. Engångsavgifter i efterskott.
C) I samband med beställning av abonnemang anges ett tredje alternativ (med två val);
1. Jag vill betala månadsvis med autogiro utan extra kostnad, eller
2. Jag vill ha fakturan skickad via vanlig post för en kostnad av 30kr per faktura.
Övriga kostnader Uppgraderingsavgiften är 348kr. Samma vid nergradering. (Pga av att Song debiterar Adamo denna avgift.)
Flytt/överlåtelse Flyttkostnad 497 kr oavsett abonnemang. Ingen avgift vid överlåtelse i dagsläget.

Bindningstid 0 månaders bindningstid.
  Adamo har följande erbjudande; "Jag vill dela upp min installationsavgiften på 9 månader räntefritt och betalar unden den tiden 145kr i månaden. 9 månader blir då också min bindningstid" (mot normalt ingen bindningstid). Detta "erbjudande" ska du inte välja, om du inte absolut måste !!!
Uppsägningstid 2 månaders uppsägningstid.

Leveranstid Runt 4 veckor !!!
På Adamos webbsida står det att leveranstiden normalt är mellan två och fyra veckor.
Kan Adamo inte leverera till dig får du ett brev med information om detta. Men hur snart?
Ångerrätt 14 dagar, enligt distansavtalslagen.
Du kan avsäga dig ångerrätten för att få snabbare leveranstid.
Oavsett vilket måste du begära ett klart besked vad leveranstiden ligger på just när du beställer!

Hastighet nedströms 8 Mbps vid nedladdning.
Hastighet uppströms 1 Mbps vid uppladdning.
Garanterad min.hast. Nej, ingen min. hastighet garanteras.
Regler vid uppgr. av hast. Ny installationsavgift på 1.297 kr vid uppgradering från ADSL till ADSL2+.
Nergradering från ADSL2+ till ADSL: ingen avgift.

Får ansluta flera datorer? Ja.
Får ansluta server? Ja, så länge den inte används för kommersiellt bruk.
Så här har Adamo Bredband Kundservice svarat på denna fråga;
"Vi har principiellt ingenting emot att du kör web/mail/ftp på anslutningen, dock ska du komma ihåg att det är en konsumenttjänst och inte är gjord för kommersiellt nyttjande. Som vi skriver i våra avtalsvillkor så förbehåller vi oss rätten att kontakta dig och be dig stänga av eller begränsa din server för att kunna uppehålla en bra tjänstekvalite till dig och till de andra kunderna."
Fast publik IP-adress Ja, man får en äkta (ej utdelad via DHCP) fast publik IP adress.
Dynamisk IP-adress Nej, kan ej få dynamisk IP-adress.
Antal IP-adresser 1 fast IP-adress.

Webbserver: WEBBSERVER SAKNAS.
Hemsida;
antal, storlek, etc.
Inget hemsideutrymme kan fås.
E-adresser;
antal, storlek, etc.
Ett e-postkonto för varje medlem i hushållet (en person kan ej ha två konton som det är idag). 50 MB per brevlåda.
Pop3 och webmail (du kommer alltså åt din mail med både pop3 och webmailen).
På Adamos webbsida står följande motsägelsefulla uppgift; "dessutom får du e-post till hela familjen och tillgång till massa roliga bredbandstjänster". (Dessutom; vilka "massa" bredbandstjänster?)
Kan ej välja bort e-post för att få reducerad månadsavgift.
Ej möjligt med test av tjänsten för e-post innan man bestämmer sig.
Adamo säger dock att det i framtiden ska vara möjligt att köpa e-posten separat.
Min kommentar: Jag kör själv Adamo, men Adamos e-postsystem är under all kritik! Om du t.ex. råkar skriva fel vid uppläggning av e-postkonto så finns det inget (och då menar jag verkligen inget !) som Adamo kan göra åt detta. Varför Adamo inte kan administrera sitt eget e-postsystem känner jag inte till.
Och det Adamo sagt om att man i framtiden ska kunna köpa e-posten separat kan man bara konstatera var en lögn. Detta löfte tycks vara något som inte kommer att uppfyllas inom överskådlig framtid.
Spamfilter Ja.
Virusskydd Ja. Flera separata virusscanners.

Fri startsida Fri startsida, dvs blir ej tvingad till speciell startsida.

Inloggning Måste ej logga in med lösenord via webbläsare (dvs manuell inloggning) varje gång (eftersom fast IP-adress används).
Utloggning inaktivitet Blir aldrig utloggad vid inaktivitet så att du måste logga in igen efter tag.

Teknisk support Supporttiderna (kundservice & support) som ingår gäller vardagar såväl som under helger mellan 10-21.
Begränsade öppettider på midsommar, julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen.
Adamo har inte, som vissa andra, någon del av supporten som man tar ut särskild avgift för.
Support via e-post; support@adamobredband.com
Nät ADSL-tjänsten levereras till Adamo via Song Networks. Skanova - numera Telia Network Sales (TeliaSonera Nät & Produktion) levererar kopparaccessen till Adamo.
Adamos telestationer sammanfaller med Universal Telecom, Rix Telecom, Vattenfall och Glocalnet eftersom alla köper från samma underleverantör, dock ej Telia utan alltså Song ("siwnet.net").
Adsl-accessen köps in från underleverantörer.
Adamo, med kundtjänst etc, ligger i Barcelona.


ÖVRIGT

Hur är era anslutningar till övriga internetleverantörer i Sverige och världen?
Vi köper in vår från Song Networks som är en av Nordens största isp:er och ip-bärare.

Blockerar ni några portar, typ SMTP porten 25?
Det händer då och då att vi blockerar vissa portar för att förhindra virusspridning som utnyttjar t.ex. säkerhetshål i Windows.
Vi blockerar dock ej port 25 eller liknande serviceportar.

Vad är adressen till er SMTP server?
Är du kund hos oss kan du använda vår SMTP server smtp.adamobredband.com

Ingen egen nyhetsserver finns, men det är på gång.
(Min egen kommentar: nyhetsserver via Song Networks: news.songnetworks.se)

Ingen form av bandbreddsbegränsning används.

Inga andra personuppgifter än de som kunden lämnar i formulär och anmälningsblanketter samlas in och registreras av Adamo.

Fråga: Om t.ex. Piratbyrån eller liknande organisation begär personuppgifter av er, lämnar ni då ut dessa uppgifter (utan att det finns stöd i lagen för att ni måste göra detta)?
Svar: Vi följer svensk lag och lämnar ut uppgifter till myndigheter. Inte till några privata intresseorganisationer av någon form.

Fråga: Hur informeras jag om planerade avbrott (inkl. aktuell status för oplanerade avbrott) i tjänsten (t.ex. via mail) och hur lång tid i förväg?
Svar: Hemsidan.
Avseende driftsstatus för ISP Song Networks se;
Planerat arbete
Historik driftsstatus

Fråga: Hur lång tid har ni på er att avhjälpa fel/avbrott (dvs inte en starttid för felavhjälpning, utan en sluttid)?
Svar: Går inte att säga eftersom vi ibland/ofta är utlämnade till Telias tekniker på telefonstationerna. Eftersom vi inte har några garantier av denna typ från Telia kan vi inte lämna några heller.
(Min egen kommentar: jag har ganska stor praktisk erfarenhet av Telias garantier, eller rättare sagt, avsaknad av garantier, så jag förstår situationen.)

Driftsgaranti, som säger hur stor del av tiden som tjänsten ska vara tillgänglig, saknas. Adamo svarar; "Best effort".

Fråga: Får jag någon form av kompensation/ersättning om bredbandsuppkopplingen inte fungerar?
Svar: Generellt sett nej. Är avbrottet långt ger vi däremot det. Inga officiella regler.

Fråga: Har ni någon form av säkerhetskopiering av data (t.ex. e-post), och hur ser denna i så fall ut?
Svar: Ja, vi tar daglig backup av e-post.

Fråga: Vilka förutsättningar gäller vid prishöjningar, får ni t.ex. höja priset under bindningstiden?
Svar: Höjer inte inom eventuell bindningstid.

Fråga (september 2004): Är det några planerade prisjusteringar på gång?
Svar: Nej.

Avseende min fråga till Adamo om tilläggstjänster (utöver e-post) så svarar Adamo att IP-telefoni och IP-TV är på gång, men inget officiellt ännu.
Här vill jag gärna lägga till en personlig kommentar om att dessa uppgifter (dvs att det är på gång) kanske ska tas med en nypa salt, i alla fall avseende IP-TV.
På Adamos webbsajt står nu följande; "Inom en snar framtid kan vi även erbjuda så kallad IP-telefoni. Det betyder att du kan avsluta ditt Telia-abonnemang, flytta över ditt telefonnummer och ringa med oss istället."


Adamo

FöRDELAR:
 1. Ingen bindningstid mot hög anslutningsavgift (motsvarande avgift som Universal Telecom, dock 1 månads längre uppsägningstid med Adamo)
 2. Bra supporttider - alla dagar 10-21
 3. Ett e-postkonto på 50 MB per person i hushållet
 4. Både spamfilter och virusskydd för e-posten
 5. OK att ansluta server (fast IP-adress)
 6. "020"-telefonnummer till supporten
 7. Driftsstatus finns på Adamos webbsajt
 8. Leveranstiderna tycks vara relativt korta
 9. Adamo visar en i denna bransch sällsynt öppenhet och välvilja att svara på alla frågor
 10. Adamo är först ut i Sverige (september 2004) med 28/1 Mbit/s ADSL2+ via telefonjack (348 kr/mån). (Max 3,5 km till telestationen)
NACKDELAR:
 1. Ingen hemsida ingår eller kan fås
 2. Dåligt e-postsystem
 3. E-post kan ej väljas bort för att därmed få reducerad månadsavgift
 4. Ingen min. hastighet garanteras nedströms/uppströms
 5. Det bredbandsmodem som erbjuds kan endast lånas mot en avgift på 597 kr
 6. Kan ej få dynamisk IP-adress, eller flera IP-adresser

Månadsavgift 297 kr/mån.
För ADSL2+ är månadsavgiften 348 kr.
Startavgift/ansl.avg 497 kr i anslutningsavgift utan bredbandsmodem för såväl ADSL som ADSL2+
497 kr + 597 kr, dvs totalt 1.094 kr med lån av ADSL-modem XAVi X8121r.
ADSL-modem XAVi X8121r med tillbehör kan leasas mot en fast avgift på 597 kr.
Att man bara lånar ADSL-modem framgår inte riktigt på Adamos webbsajt.
Om tjänsten ADSL2+ beställs, krävs ett ADSL2+ modem (som följer standarden ITU G.922.5). Detta ingår som lån i kostnaden för installation. Märket är Paradyne 6211 (inbyggd router med 4 portar). OBS! Just nu är det osäkert vilket modem Adamo erbjuder. Adamo kan inte svara på min fråga om detta !!!
Splitterdosa (mellanpropp?), telesladd med RJ11-kontakt, 230V ström-adapter med elsladd, manual-cd, Adamos installationsmanual, nätverks-kabel (ca 50 cm Ethernet-kabel med RJ45-kontakt) ingår för ADSL-modem.
ADSL modem - rekommendationer Lista finns på Adamos webbsajt, med bl.a. Dlink, Netgear, Zyxel Prestige, Alcatel Speedtouch (Nokia och Philips ej med i denna lista).
Om ADSL2+ måste man använda Adamos modem.
Frakt (modem) Ingen övrig kostnad (frakt, moms eller annat) tillkommer för ADSL-modemet.
Faktureringskostnad Fakturering via mail är gratis (standard). Med postad faktura tillkommer 30 kr/faktura.
Fakturering A) Kvartalsvis fakturering i förskott eller månadsvis fakturering (i förskott?) med autogiro.
B) I avtalet står; Löpande avgifter kvartalsvis i förskott. Engångsavgifter i efterskott.
C) I samband med beställning av internetabonnemang anges;
1. Jag vill betala månadsvis med autogiro utan extra kostnad, eller
2. Jag vill ha fakturan skickad via vanlig post för en kostnad av 30 kr per faktura.
Flytt/överlåtelse Flyttkostnad 497 kr oavsett internetabonnemang.
Ingen avgift vid överlåtelse.

Bindningstid Ingen.
Adamo har följande erbjudande; "Jag vill dela upp min installationsavgiften på 9 månader räntefritt och betalar under den tiden 145kr i månaden. 9 månader blir då också min bindningstid" (mot normalt ingen bindningstid). Detta "erbjudande" ska du inte välja, om du inte absolut måste !!!
Uppsägningstid 2 månaders

Leveranstid Runt 4 veckor.
På Adamos webbsida står det att leveranstiden normalt är mellan två och fyra veckor.
Kan Adamo inte leverera till dig får du ett brev med information om detta. Men hur snart?
ångerrätt 14 dagar, enligt distansavtalslagen.
Du kan avsäga dig ångerrätten för att få snabbare leveranstid.
Du måste begära ett klart besked vad leveranstiden ligger på just när du beställer!

Hastighet nedströms 8 Mbps vid nedladdning
Hastighet uppströms 1 Mbps vid uppladdning
Garanterad min.hastighet Nej
Regler vid uppgradering av hastighet 348 kr för upp- eller nergradering mellan ADSL och ADSL2+.

Får ansluta flera datorer? Ja
Får ansluta server? Ja, så länge den inte används för kommersiellt bruk.
Så här skriver Adamo Bredband Kundservice;
"Vi har principiellt ingenting emot att du kör web/mail/ftp på anslutningen, dock ska du komma ihåg att det är en konsumenttjänst och inte är gjord för kommersiellt nyttjande. Som vi skriver i våra avtalsvillkor så förbehåller vi oss rätten att kontakta dig och be dig stänga av eller begränsa din server för att kunna uppehålla en bra tjänstekvalitet till dig och till de andra kunderna".
Fast IP-adress Ja, man får en äkta (ej utdelad via DHCP) fast publik IP adress.
Dynamisk IP-adress Nej
Antal IP-adresser 1

Webbserver SAKNAS
Hemsida -
E-adresser;
antal, storlek, etc.
Ett e-postkonto för varje medlem i hushållet (en person kan ej ha två konton som det är idag). 50 MB per brevlåda.
POP3 och webbmail.
På Adamos webbsida står; "dessutom får du e-post till hela familjen och tillgång till massa roliga bredbandstjänster".
Kan ej välja bort e-post för att få reducerad månadsavgift.
Ej möjligt med test av tjänsten för e-post innan man bestämmer sig.
Adamo säger dock att det i framtiden ska vara möjligt att köpa e-posten separat.
Spamfilter Ja
Virusskydd Ja. Flera separata virusscanners.

Fri startsida Ja

Inloggning Måste ej logga in med lösenord via webbläsare (dvs manuell inloggning) varje gång.
Utloggning vid inaktivitet Nej

Teknisk support Supporttider alla dagar 10-21. Begränsade öppettider midsommar, julafton, juldagen, nyårsafton, nyårsdagen.
Adamo har ej någon del av supporten som man tar ut särskild avgift för.


ÖVRIGT

Hur är era anslutningar till övriga bredbandsleverantörer i Sverige och världen?
Vi köper in vår från Song Networks, en av Nordens största isp:er och ip-bärare.

Blockerar ni någon port, typ SMTP port 25?
Det händer då och då att vi blockerar vissa portar för att förhindra virusspridning som utnyttjar t.ex. säkerhetshål i Windows. Vi blockerar dock ej port 25 eller liknande serviceportar.

Vad är adressen till er SMTPserver?
är du kund hos oss kan du använda vår SMTP server smtp.adamobredband.com

Ingen egen news server finns, men det är på gång.
(Min kommentar: news server via Song Networks: news.songnetworks.se)

Ingen form av bandbreddsbegränsning används.

Inga andra personuppgifter än de som kunden lämnar i formulär och anmälningsblanketter samlas in och registreras av Adamo.

Om t.ex. Antipiratbyrån eller liknande organisation begär personuppgifter av er, lämnar ni då ut dessa uppgifter (utan att det finns stöd i lagen för att ni måste göra detta)?
Svar: Vi följer svensk lag och lämnar ut uppgifter till myndigheter. Inte till några privata intresseorganisationer av någon form.

Hur informeras jag om planerade avbrott (inkl. aktuell status för oplanerade avbrott) i tjänsten (t.ex. via mail) och hur lång tid i förväg?
Svar: Hemsidan.
Avseende driftsstatus för ISP Song Networks, se även;
Planerat arbete
Historik driftsstatus

Hur lång tid har ni på er att avhjälpa fel/avbrott (dvs inte en starttid för felavhjälpning, utan en sluttid)?
Svar: Går inte att säga eftersom vi ibland/ofta är utlämnade till Telias tekniker på telefonstationerna. Eftersom vi inte har några garantier av denna typ från Telia kan vi inte lämna några heller.
Min kommentar: Jag har ganska stor praktisk erfarenhet av Telias garantier, eller rättare sagt, avsaknad av garantier, så jag förstår situationen.

Driftsgaranti, som säger hur stor del av tiden som tjänsten ska vara tillgänglig, saknas. Adamo svarar; "Best effort".

Får jag någon form av kompensation/ersättning om internetanslutning inte fungerar?
Svar: Generellt sett nej. Är avbrottet långt ger vi däremot det. Inga officiella regler.

Har ni någon form av säkerhetskopiering av data, och hur ser denna i så fall ut?
Svar: Ja, vi tar daglig backup av e-post.

Fråga: Vilka förutsättningar gäller vid prishöjningar, får ni t.ex. höja pris under bindningstiden?
Svar: Höjer inte inom eventuell bindningstid.

Fråga (sept. -04): Är det några planerade prisjusteringar på gång?
Svar: Nej.

Avseende min fråga till Adamo om tilläggstjänster (utöver e-post) så svarar Adamo att IP-telefoni och IP-TV är på gång, men inget officiellt ännu.
Här vill jag gärna lägga till en personlig kommentar om att dessa uppgifter (dvs att det är på gång) kanske ska tas med en nypa salt, i alla fall avseende IP-TV.
På Adamos webbsajt står följande; "Inom en snar framtid kan vi även erbjuda så kallad IP-telefoni. Det betyder att du kan avsluta ditt Telia-abonnemang, flytta över ditt telefonnummer och ringa med oss istället."

OBS! Att det finns mer information här om Adamo än om de andra leverantörerna
beror på att Adamo som ENDA leverantör svarat på mina nästan 100 frågor!
Resterande uppgifter från Adamo kommer successivt att läggas in här !

Tipsa en vän

FORUM

BOR DU I BOSTADSRÄTT?

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, etc) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !
Om du kommit hit direkt via sökmotor gå till jämförelsesidan genom att klicka HÄR
Gå till huvudsidan genom att klicka på bannern ovan